Avalik kursus - Suhetes mitmekülgsuse loomine - erinevad suhtlemisstiilid

Kuidas arendada enda suhtlemisoskusi, et tõhusalt hakkama saada erinevate inimestega?

Suhetes mitmekülgsuse loomine – erinevad suhtlemisstiilid (Building Relationship Versatility) on kujundatud 4-osalise suhtlemisstiilide maatriksina. Pärast profiili koostamist leitakse iga osaleja suhtlusstiil, inimestevahelise suhtlemise mitmekesisuse määr ja spetsiifilised käitumisviisid. Kursuse käigus õpivad osalejad ära tundma teiste inimeste suhtlemisstiile ning tuginedes oma ja teiste stiilide mõistmisele õpivad muutma oma käitumist, et teistega kergemini ja tõhusamalt suhelda.

Suhtlusstiilid mudel

Peamised õpivaldkonnad:

Mitmekülgsuse mõistmine Kuidas määratleda mitmekülgsuse tähtsust ja selle võimalikku kasulikku mõju tööle?
Stiili väljaselgitamine Kuidas jälgida ja märgata inimeste käitumist nende suhtlemisstiili väljaselgitamiseks? Kuidas ära tunda oma stiili mõju teiste käitumisele?
Stiiliootuste üle arutlemine Kuidas eri suhtlemisstiiliga inimeste ootused ja eelistused mõjutavad neid, kellega nad koos töötavad ja suhtlevad?
Oma käitumise muutmine Kuidas kohandada töösuhteid kaastöötajatega nii, et rahuldada nende stiili ootusi ja eelistusi?
Konfliktis stiilidega toimetulemine Kuidas ära tunda teise inimese alternatiivset käitumist (vastuhakk/põgenemine stressi korral)? Kuidas kirjeldada iga stiili alternatiivset käitumist ja seda tõhusalt suunata?
Mitmekülgsuse valitsemine Kuidas rahuldada teiste inimeste vajadusi ja ootusi, muutes oma käitumisstiili? Kuidas kasutada eri käitumisviise (rütm, hääl, kehakeel, tähelepanu), et olla mitmetahulisem ning parandada seeläbi suhteid ja saada paremaid tulemusi?

Lisainfo
Kursusele registreerimine lõppeb 10 päeva enne kursuse toimumist.
Kursuse maksumus 424 €. Investeeringule lisandub käibemaks.

Täpsustava informatsiooni saamiseks palume pöörduda meie poole aadressil info@wilsonlearning.ee või võtta ühendust telefonil +372 50 53 032


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee