Juhtimise tõhususMüügi tõhususIndividuaalne tõhusus

Paremad tulemused läbi inimeste!

WL Estonia (Wilson Learning Estonia) OÜ toetab organisatsioone strateegiate elluviimisel, aidates kliente paremate tulemuste saavutamisel läbi nende inimeste arendamise – toetades juhtimise-, müügi- ja individuaalse tõhususe saavutamist.

Banner

Loov läbirääkimiste tehnika

Ülemaailmselt tunnustust leidnud arenguprogramm saadaval ka eestikeelsena.

Igaühel meist on suuri ja väikeseid läbirääkimisi iga päev nii oma organisatsiooni sees kui ka väljaspool seda. Me arutame ja teeme ettepanekuid, lahendame konflikte ja sõlmime kokkuleppeid ja lepinguid. Paljudel juhtudel muutuvad läbirääkimised vastastikuseks kauplemiseks. Kauplemises kaotab üks osapool seda rohkem, mida enam teine pool võidab.

"Negotiating to Yes" (NTY) programmi (eesti keeles "Edukad läbirääkimised") keskendub põhimõttelistele läbirääkimistele, mille käigus luuakse uut väärtust, millest võidavad mõlemad osapooled.

„Edukad läbirääkimised“ on tõhus programm arendamaks tehnikaid ja oskusi põhimõtteliste läbirääkimiste läbiviimisel. Kursus põhineb Dr. William Ury, Harvardi läbirääkimiste meeskonna ja „Getting to Yes,“ kaasautorite tööl. Programm sisaldab värskeid tähelepanekuid Ury viimastest raamatutest „Getting Past No“ ja „The Positive No.“ Suur rõhk on asetatud strateegilisele ettevalmistumisele ja kriitilisele kolmeastmelisele protsessile, mis sisaldab inimeste koostööle häälestamist, probleemide avastamist ja kokkulepetele jõudmist. Kursusega seonduvad ka eestikeelsed raamatud „Kuidas võita vaidlusi ja läbirääkimisi“ (Roger Fisher, William Ury, Fontes 1992) ja „Kuidas panna nad ütlema JAH!“( Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Fontes 2004).


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee