Arenguprogramm - Konsulteeriv müük

Konsulteeriv müük (Counselor Salesperson - CSP) meetod on kujundatud 4-astmelise müügiprotsessina, mis aitab müüjatel minna üle lihtsalt tehingute tegemiselt tegelike äriprobleemide lahendamisele. Osalejad saavad teada, et teistsugune hoiak ehk siis konsultandi mõtteviis on esimene samm pikaajaliste mõlemale poolele kasulike kliendisuhete sõlmimisel.

Suhtlusstiilid mudel

Peamised õpivaldkonnad:

Konsultandi mõtteviis Kuidas mõista müüki ostmise funktsioonina? Õpitakse, kuidas näha müüja rolli nõuandja või abistajana.
Suhtlemine Kuidas võita usaldust nõuandva suhtlemise alguses? Kuidas tõendada usaldusväärsust, väljendada empaatiat ja jõuda kokkuleppele suhtlemise eesmärgi, protsessi ja kasu suhtes?
Avastamine Kuidas mõista ostja vajadusi, küsides asjakohaste tõsiasjade ja tunnete kohta käivaid küsimusi? Õpitakse, kuidas kuulata ning korrastada infot ning kuidas ostjaga kokku leppida probleemi tegelikus olemuses.
Kaitsmine Kuidas välja töötada ja esitada lahendusi, mis selgelt seotud kliendi ettevõtte probleemidega ja aitavad neid lahendada? Kuidas käsitleda muret tekitavaid asjaolusid, lükata ümber vastuväiteid ja leppida kokku järgmistes sammudes?
Abistamine Kuidas tugevdada ja toetada kliendi ostu otsust? Kuidas vältida ja lahendada rahulolematust ning kuidas saada uusi ärikontakte ja soovitusi?


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee