Arenguprogramm - Coaching

Tõhusalt toimivad ettevõtted näevad coachimist tihti tulemuslikkuse ja rahulolu edendamise, mitte lõpptulemusle keskendumise kontekstis. Nende töötajad on rohkem kaasatud oma töösse, motiveeritud arendama oma oskusi ning ajendatud saavutama edu.

Tulemuslik juhtimine – coaching (Leading for Performance-Coaching for Performance, LFP-CFP) pakub juhtidele coaching oskusi ning tehnikaid, et luua tingimused, mille alusel töötajad saavad olla edukad.

Lighthouse

Programmi sisu ja tulemused

Peamised õpivaldkonnad:

• Selgita ootused;
• Jälgi käitumist ja tulemusi;
• Küsi inimestelt nende nägemust;
• Loo tegevuskava;
• Aita toega.

Programmi läbimisel Teie juhid on:

• Võimelised korrektselt väljendama ootusi, et parandada seatud eesmärkide kvaliteeti;
• Võimelised tegema usaldusväärseid tähelepanekuid töötajate tegevusest;
• Võimelised kuulama ning julgustama töötajaid jagama oma vaateid;
• Võimelised tegema innustavaid kokkuleppeid osapoolte vahel;
• Võimelised looma optimaalsed tingimused edu saavutamiseks.


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee