Arenguprogramm - Personaalne teenindus

Personaalne teenindus – kliendirahulolu võti (Signature Service) on praktiline, tulemustele suunatud kava, mis aitab teenuseosutajatel arendada ja rakendada igal tasandil vajalikke oskusi kliendirahulolu tagamiseks. Personaalne teenindus tunnistab nelja selget kliendi seisundit ja pakub spetsiifilisi meetodeid, kuidas igaühele neist edukalt reageerida. Teenusepakkujad aitavad tagada kliendi rahulolu, seejärel kinnistavad seda.

Suhtlusstiilid mudel

Peamised õpivaldkonnad:

Kliendirahulolus võimaluste leidmine Kuidas selgitada kliendirahulolu väärtust organisatsioonile, kliendile ja teenusepakkujale?
Enesejuhtimine Kuidas rakendada kolmeosalist enesejuhtimise meetodit?
Suhtluse avamine Kuidas välja selgitada kliendi olukorda ja reageerida sobivalt?
Vajaduste ja ootuste kindlaksmääramine Kuidas kasutada kuulamist, küsimist ja empaatilisi oskusi?
Suhtluse suunamine Kuidas esitada selgeid selgitusi ja kaitsta kliendisuhet, samas järgides ettevõtte poliitikaid ja protseduure?
Mugavustsoonis ja otsustusvõimetus seisundis klientide soovide rahuldamine Kuidas töötada kliendiga, kes on positiivses ja neutraalses seisundis?
Nõudlike ja vihaste klientide soovide rahuldamine Kuidas töötada kliendiga võimalikes negatiivsetes ja emotsionaalselt pingelistes situatsioonides?


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee