Arenguprogramm - Suhtlemisstiilid tööl

Suhetes mitmekesisuse loomine – suhtlemisstiilid tööl (Building Relationship Veratility - BRV) on kujundatud 4-kvadrandise suhtlemisstiilide maatriksina. Pärast profiili koostamist leitakse iga osaleja suhtlusstiil, inimestevahelise suhtlemise mitmekesisuse määr ja spetsiifilised käitumisviisid. Koolituse käigus õpivad osalejad ära tundma teiste inimeste suhtlemisstiile ning tuginedes oma ja teiste stiilide mõistmisele õpivad muutma oma käitumist, et teistega kergemini ja tõhusamalt suhelda.

Suhtlusstiilid mudel

Peamised õpivaldkonnad:

Mitmekesisuse mõistmine Kuidas määratleda mitmekesisuse tähtsust ja selle võimalikku kasulikku mõju tööle?
Stiili väljaselgitamine Kuidas jälgida ja märgata inimeste käitumist nende suhtlemisstiili väljaselgitamiseks? Kuidas ära tunda oma stiili mõju teiste käitumisele?
Stiiliootuste üle arutlemine Kuidas eri suhtlemisstiiliga inimeste ootused ja eelistused mõjutavad neid, kellega nad koos töötavad ja suhtlevad?
Oma käitumise muutmine Kuidas kohandada töösuhteid kaastöötajatega nii, et rahuldada nende stiili ootusi ja eelistusi?
Konfliktis stiilidega toimetulemine Kuidas ära tunda teise inimese alternatiivset käitumist (vastuhakk/põgenemine stressi korral)? Kuidas kirjeldada iga stiili alternatiivset käitumist ja seda tõhusalt suunata?
Mitmekesisuse valitsemine Kuidas rahuldada teiste inimeste vajadusi ja ootusi muutes oma käitumisstiili? Kuidas kasutada eri käitumisviise (rütm, hääl, kehakeel, tähelepanu), et olla mitmetahulisem ning parandada seeläbi suhteid ja saada paremaid tulemusi?


WL Estonia Tel.+372 505 3032 E-mail: info@wilsonlearning.ee