MEIE TEENUSED

WL Estonia pakub oma klientidele terviklikke lähenemisviise oma töötajate tulemuslikkuse parandamiseks. Samuti sellega seonduvaid põhjalikke ja tõhusaid arenguprogramme juhtimise, müügi ja klienditeeninduse alal ning töötajate individuaalse tõhususe tõstmiseks.

Meie lähenemine õppimisele ja juhendamisele põhineb kliendi personaalsetel vajadustel ning seetõttu sünnivad lahendused koostöös kliendiga.  Peame oluliseks õppemeetodite praktilisust ja kaasaegsust, mis annavad palju võimalusi uute teadmiste koheseks ellurakendamiseks.

Konsultatsiooniteenused:
 • Strateegia väljatöötamise ja elluviimise nõustamine
 • Äriplaani koostamise nõustamine
 • Esinemisoskuste arendamine ja tark häälekasutus (personaalne nõustamine)
 • Müügitegevuste ja klienditeeninduse hindamine
 • Müügi- ja juhtimise alaste kompetentside hindamine
 • Personali koolitusvajaduse hindamine 

Konsultatsiooni- ja arenguprogrammid:

 • Kliendikeskne müük
 • Kliendikeskne telefonimüük
 • Personaalne teenindus

 • Tõhus juht
 • Juht kui lavastaja
 • Tulemuslik juhtimine - Coaching
 • Spetsialistist juhiks
 • Projektijuhtimine
 • Muudatuste juhtimine 
 • Ajajuhtimine
 • Enesejuhtimine
 • Avalik esinemine
 • Tulemuslik meeskond

 • Edukad läbirääkimised
 • Tulemuslikud arenguvestlused
 • Tõhus suhtlemine
 • Veenmine ja mõjutamine  
 • Suhtlemisstiilid praktikas
 • Kultuuridevaheline suhtlemine
 • Konfliktide vahendamine ja lepitamine 
 • Edukas toimetulek tööstressiga
 • Motivatsioon ja õnnelikkus
 • Eesmärkide saavutamine
 • Positiivne psühholoogia
 • Koolitaja koolitus